Deadline för inrapportering av data inför årsrapport 2019 är den 1 augusti 2019.