Driftsproblem 2020-01-13.

Det går för närvarande inte att registrera nya patienter i registret p g a ett certifikat som behöver förnyas.

Vår förhoppning är att det ska lösas under veckan. Meddelar på denna sida när det är klart.

Vi beklagar eventuella besvär detta orsakar.