Driftsproblem nu lösta.

Driftsproblem vad gäller hämtning av namn och adress från SPAR är nu åtgärdade.