Inloggningsproblem

Det pågår en nationell uppgradering av SITHS kort till SITHS e-id.

De som redan fått sina kort uppgraderade kommer för tillfället inte in i registret. Vår databasleverantör håller på att installera ett Certifikat som tillåter att man kommer in med uppgraderade kort samtidigt som man inte får ta bort möjligheten för de som ännu inte är uppgraderade att logga in i registret.

En preliminär beräkning för när certifikatet  förväntas vara på plats är den 14 februari.

Ev. ändringar meddelas här på hemsidan.