Bästa användare!

Jag vill börja med att tacka alla som ute i landet så hängivet och kompetent arbetar med kvalitetsutveckling och registerfrågor lokalt och regionalt för patienter med sjukdomar i thyroidea, parathyroidea och binjurar. 

  1. Årsrapporten 2018 finns nu tillgänglig på hemsidan www.sqrtpa.se. Sprid den på era kliniker och sjukhus!
  2. Täckningsgraderna finns inte inlagda eftersom slutenvårdsdata inte är klar och vi återkommer därför med detta.
  3. De ekonomiska förutsättningarna för 2019 för kvalitetsregistren i Sverige är oklar och det finns anledning att återkomma till detta.
  4. I årsrapporten och publikationer utgående från SQRTPA noteras höga siffror för permanent hypoparathyroidism. Detta har också noterats i det brittiska registret. Det finns anledning för oss alla att fundera på hur vi på olika sätt kan förbättra detta
  5. SQRTPA är knutet till Registercentrum Syd. Rent fysiskt har Registercentrum Syd och har nu adress: Dataanalys och Registercentrum Syd, Medicon Village, Tunavägen 22, 223 63 Lund 
  6. Tveka inte att höra av er till mig eller Penny Lindegren vid frågor eller synpunkter på hemsida, plattform och är det något ni vill diskutera på användarmötet hör av er till mig eller Penny.

Väl mött på Användarmötet 7 december i Stockholm

Erik Nordenström

Registerhållare SQRTPA