Pappersformulären uppdaterade juni 2020

De formulär  (Thyroidea och PHPT) som är berörda av nya registerversionen är nu uppdaterade.
Thyroidea korttidsuppföljning är också uppdaterad p g a ett smärre fel (ett extra alternativ som felaktigt fanns under PM Fjärrmetastaser har nu tagits bort).
 
Ni som sparar formulären lokalt på era datorer, tänk på att hämta de uppdaterade formulären.