Användarmöte SQRTPA och Thyroideacancerregistret (TCR)

Datum: 27/11 2019 16-17.30 

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, Lokal Live 1

(OBS! Årets användarmöte förlagt i samband med Thyroid och Parathyroid Imaging mötet på Malmö Live, föranmälan krävs) 

16.00 – 16.05 Välkomna och beslut om datum för nästa användarmöte/Årshjul

16.05 – 16.20  Plattformsnyheter och nya variabler SQRTPA under 2019/2020 kunskapsstyrningen
( A Bergenfelz/E Nordenström

16.25 – 16.35 Power BI och standardrapporter

16.35 – 16.40 Eventuella frågor

16.40 – 17.00 Årsrapport TCR J Dahlberg

17.00 – 17.15 Fokus 2020/2021

17.15 – 17.30 Kommande studier