Registeruppdatering klar

Registret har nu uppdaterats enligt tidigare information, se nyhetsbrev I 2021.

Det finns uppdaterade pappersformulär under fliken Dokument.

Nytt är att pappersformulären är uppdelade i 6 st delformulär så välj rätt binjureformulär  utifrån indikation för kirurgi.

I webbinmatningen är det inte uppdelat i 6 formulär utan heter som tidigare Binjureformuläret samt en korttids och en långtidsuppföljning.

Utifrån vald indikation för kirurgi dyker det upp aktuella variabler i själva webbinmatningen.

Ladda ner nyhetsbrevet här