Forskning

Nationella kvalitetsregister är en guldgruva för verksamhetsutveckling och FOU projekt. Styrelsen för Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal Surgery uppmanar dig som forskare att använda registrets data för olika projekt. Grundprincipen är att varje enskild klinik förfogar över sina egna data. Vid forskning på registerdata krävs ansökan till Registerstyrelsen samt oftast ansökan till etikprövningsnämnd.