Login

För att logga in "Med kort":

  1. Sätt i kortet i kortläsaren.
  2. Klicka på länken "Med kort" i menyn till höger.