Om registret

Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) startades 2004 på initiativ av Anders Bergenfelz och har allt sedan starten haft ett brett multi- disciplinärt stöd inom respektive specialitetsförening. 2009 tillkom även binjuremodulen. Registret stöds av det statligt finansierade rådet för Nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsen.

I Registret registreras data från patienter som genomgått kirurgisk behandling av sköldkörtel- (thyroidea)- ,bisköldkörtel -(parathyroidea) och binjure-sjukdom. Det innebär att antalet möjliga diagnoser för varje typingrepp är stort. Det innebär också att det i registret registreras vanliga diagnoser tex knölstruma och primär hyperparathyroidism men också mycket ovanliga diagnoser som bisköldkörtel- och binjurecancer.

Täckningsgraden och validiteten i registret är hög.