Patient

Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA) är sedan 2004 det nationella kvalitetsregistret för kirurgisk behandling av sjukdomar sköldkörtel, bisköldkörtlar och binjurar. I flikarna kan du ladda ner lite kort information om sjukdomar i respektive organ och dess behandling. Observera att mer detaljerad information om just din operation och din vård får du av din behandlande läkare och klinik.