Deadline för inrapportering till årsrapport 2024 är den 1/8 2024