Öppna jämförelser 2019

Nedan finns jämförande resultat för varje enhet och alla enheter i Sverige. Data gäller 2019 och är utdragna under v4 2020 för alla enheter som vid denna tidpunkt hade registrerat 5 eller fler ingrepp.

Öppna jämförelser 2020