Driftinformation 19/8-20/8 2023

Addpro kommer att utföra planerat underhållsarbete vilket kan resultera i driftsstörningar/kortare avbrott
på registerplattformen fr om lördagen den 19/8 kl 16.00 och t.o.m.  söndagen 20/8 kl 04.00