Ny obligatorisk enkät vid registrering av Thyroideaop under 2024 

Under hela 2024 kommer det i Thyroideaformuläret dyka upp en obligatorisk enkätundersökning som gäller tekniker för hemostas under thyroideakirurgi.

För mer information kring detta läs nyhetsbrev december 2023.

Ladda ner enkäten