Öppna jämförelser 2020

Nedan finns jämförande resultat för varje enhet och alla enheter i Sverige.
Data gäller 2020 och är utdragna under v7 2021 för alla enheter.
PHPT kommer även att läggas ut här när de är klara.

Öppna jämförelser 2019