Till alla användare!

Hösten har nu startat och vårt viktiga arbete med våra patienter och vårt kvalitetsregister fortsätter.

1.Användarmötet är i år dockat till mötet: THYROID AND PARATHYROID IMAGING 27-28 november i Malmö (https://mkon.nu/thyroid_and_parathyroid_imaging/information)

Anmäl er på hemsidan ovan!

2. Årsrapporten 2019 med data från 2018 kommer snart läggas ut på hemsidan www.sqrtpa.se. Som vanligt är täckningsgraderna ej klara pga fördröjning i slutenvårdsregistret men allt annat är klart. Trevlig läsning!

3. Dynamisk utdata kommer under hösten läggas ut till alla som anmält sig lokalt som Power BI ansvariga. De som har licens kommer att kunna logga in på https://powerbi.microsoft.com/sv-se/.

När man loggat in kommer man kunna läsa de standardrapporter som finns upplagda. Man kan också om man vill skapa egna rapporter eller justera i standardrapporterna. Rapporterna kommer vara dynamiska dvs när data läggs till i registret kommer rapporterna i realtid justeras. Vi hoppas att detta blir ett bra komplement till årsrapport, dashboard samt de rapportfunktioner som redan finns tillgängliga.

4. Vårt viktiga arbete med audit dvs validering av datakvalité fortsätter och Ewa Lundgren kommer under hösten besöka några av era enheter. Tack för att ni samarbetar med henne så att arbetet går så smidigt som möjligt.

Lycka till med allt registerarbete under hösten och vi ses på Malmö Live 27-28 november

Erik Nordenström Registerhållare