Underhåll av databasserver

Natten mellan den 8-9 oktober kommer underhåll av servern att utföras vilket innebär att registret ej är tillgänglig en kort stund  med start 02.00.